Proponujemy sesje coachingowe w formie stacjonarnej oraz on-line:

1. Sesje pracy z trenerem mocnych stron 
Podczas sesji on-line omówimy Twój raport z wyników testu Gallupa i rozpoczniemy pracę z
poszczególnymi talentami.  To będzie Twój początek drogi odkrywania siebie.
Wspólnie będziemy:
– Pracować nad zrozumieniem Twoich talentów – filtrów, przez które działasz i dokonujesz
wyborów. Poznamy Twoje naturalne predyspozycje.
– Weryfikować możliwości i zagrożenia, jakie wynikają z Twoich talentów.
– Określać środowiska sprzyjające rozwojowi Twoich talentów.
– Ukierunkowywać Twoje talenty, żeby efektywniej i skuteczniej osiągać większą satysfakcję w
życiu zarówno prywatnym, jak i zawodowym.
– Zwiększać świadomość potrzeb wynikających z talentów, co pomaga w dokonywaniu
wyborów i okazywaniu zrozumienia sobie i innym.
– Zarządzać tym, co nie jest Twoją największą mocą, dzięki temu będziesz mógł skupić się na
maksymalnym wykorzystaniu talentów.

Cena 220 zł – 1,5 godz. On-line lub stacjonarnie.

2. Sesje coachingowo- mentoringowe / Arteterapia – praca z przekonaniami
Przyjrzenie się obszarom Twojego życia, które są kluczowe dla Ciebie w osiągnięciu dobrostanu.
Wspólnie będziemy:
– Analizować Twoje funkcjonowanie w poszczególnych sferach życia.
– Usuwać ograniczające Cię przekonania.
– Zastanawiać się, jakie działania przybliżą Cię do realizacji celu.
– Budować bliskość i wartościową relację z samym sobą.

Cena 140 zł – 55 minut. On-line