CYKL WARSZTATÓW DLA RODZICÓW
„JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI NAS SŁUCHAŁY….”

10 SPOTKAŃ PO 2,5H

Cele:

Wsparcie rodziców w procesach wychowawczych, przekazanie pomocnych sposobów budowania dialogu pomiędzy dziećmi i rodzicami.

Zarys tematyczny cyklu warsztatów:

 • Wprowadzenie do Szkoły dla Rodziców i Wychowawców; czynniki chroniące dzieci przed wchodzeniem w zachowania ryzykowne
 • GRANICE. Dlaczego granice i zasady są dla dzieci tak ważne? Dlaczego nam trudno jest stawiać dzieciom wymagania? Jak wyznaczać dzieciom granice?
 • UCZUCIA I EMOCJE cz. 1. Dlaczego emocje mają takie znaczenie w życiu dziecka i rodzica? Do czego potrzebujemy emocji? Jak reagować na dziecięce emocje? Jak wyrażać swoje emocje nie raniąc dziecka?
 • UCZUCIA I EMOCJE cz. 2. Jak pomóc dzieciom radzić sobie z uczuciami? Bezpieczne sposoby wyrażania emocji.
 • WSPÓŁPRACA Jak zachęcać dzieci do współdziałania? Jak motywować dzieci?
 • KARY I KONSEKWENCJE Czy karać dzieci? Jak karać? Co zamiast karania?
 • KONFLIKTY I PROBLEMY Czy konflikty w rodzinie mogą być dobre? Jak je rozwiązywać bez „wygranych” i „przegranych”?
 • SAMODZIELNOŚĆ Jak zachęcać dzieci w każdym wieku do samodzielności? J
 • ROLE I ETYKIETY Jak dostrzegać pozytywne strony dziecka? Jak budować jego poczucie własnej wartości?
 • POCHWAŁA Jak konstruktywnie chwalić dzieci? Jak pomóc dziecku budować zdrowe poczucie

Koszt:

700zł/10 spotkań/osobę

 

CYKL WARSZTATÓW DLA RODZICÓW NASTOLATKÓW
„JAK ZBUDOWAĆ POROZUMIENIE Z NASTOLATKIEM….”

10 SPOTKAŃ PO 2,5H

Cele:

Wsparcie rodziców w procesach wychowawczych, przekazanie pomocnych sposobów budowania dialogu pomiędzy dorastającymi dziećmi i rodzicami.

Zarys tematyczny cyklu warsztatów:

 • DORASTANIE – Wiedza z psychologii rozwojowej pomaga rozumieć nastolatki? Neurobiologiczne aspekty dorastania czyli co dzieje się w mózgu nastolatka?
 • GRANICE – Jak wyznaczać dorastającym dzieciom granice? Dlaczego granice są tak ważne dla młodzieży?
 • UCZUCIA I EMOCJE –Jak pomóc nastolatkom radzić sobie z uczuciami? Jak zrozumieć burzliwe emocje nastolatka?
 • UCZUCIA I EMOCJE –Jak pomóc sobie w relacjach z młodzieżą?
 • ZACHECANIE MŁODZIEZY DO WSPÓŁPRACY – Jak zachęcać nastolatków do współdziałania? Jak motywować dzieci?
 • KARY – Czy kary pomagają w relacjach z młodzieżą? Czym różni się kara od konsekwencji?
 • PROBLEMY I KONLIKTY – Jak je rozwiązywać? W jaki sposób angażować młodzież w szukanie rozwiązań?
 • SAMODZIELNOŚĆ – Jak zachęcać nastolatki do większej samodzielności?
 • ROLE I ETYKIETY – Jak dostrzegać pozytywne strony nastolatków? Jak budować ich poczucie własnej wartości? Dlaczego etykiety mają taką siłę oddziaływania?
 • POCHWAŁA – Jak konstruktywnie chwalić? Jak pomóc dziecku uwierzyć w siebie? Jak budować w dzieciach motywacje wewnętrzną?

Koszt:

700zł/10 spotkań/osobę

 

RELACJE RÓWIEŚNICZE. JAK WSPIERAĆ DZIECI W TRUDNOŚCIACH?
WARSZTATY DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU 6-10 LAT

Cele:

Głównym celami tego warsztatu jest uświadomienie rodzicom, że konflikty rówieśnicze są normą, choć czasem wymagają wsparcia dorosłych. Uwrażliwienie rodziców na sytuacje przemocy rówieśniczej oraz wspólne poszukiwanie takich sposobów wspierania dzieci, aby wzmacniać ich samodzielność.

Zarys tematyczny warsztatu:

 • Dlaczego dzieci czasem wpadają w konflikty z rówieśnikami?
 • W jakich okolicznościach pomagać dzieciom i jak je wspierać, aby dodawać im sił?
 • Jak wzmacniać asertywność dziecka?
 • Emocje rodzica wobec trudności przeżywanych przez dziecko są ważne,… jak sobie z nimi radzić?
 • Jakie zachowania są normą rozwojową, a kiedy (i gdzie) szukać pomocy specjalisty?

Czas trwania:

1 spotkania 3 godziny zegarowe

Koszt:

80zł/osobę


ZROZUMIEĆ NASTOLATKA…
WARSZTATY DLA RODZICÓW DZIECI POWYŻEJ 11 LAT

Cele:

Głównym celem tego warsztatu jest przekazanie wiedzy na temat okresu dorastania, pokazania rodzicom prawidłowości tego wieku, zachęcanie rodziców do wzmacniania relacji z nastolatkiem, pomimo jego pozornej niechęci.

Zarys tematyczny warsztatu:

 • Fizjologiczne i neurobiologiczne aspekty dorastania.
 • „Moje dziecko się zepsuło” – autorytet rodzica zastąpiony autorytetem rówieśników, silne emocje „bez powodu”, wygląd w centrum uwagi, „mamo, bo ty nic nie rozumiesz” – czy to wszystko jest normalne?
 • Dlaczego nastolatek się buntuje?
 • Czy ja wciąż wychowuję moją nastoletnią córkę/mojego nastoletniego syna? Kiedy kończy się wychowanie?
 • Jak chronić dzieci przed zagrożeniami?
 • Jakie zachowania są normą rozwojową, a kiedy szukać pomocy specjalisty?

Czas trwania:

2 spotkania po 3 godziny zegarowe

Koszt:

120zł/osobę


JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O SEKSIE, SEKSUALNOŚCI I MIŁOŚCI?
WARSZTAT DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU 0-12 LAT

Cele:

Głównym celem tego warsztatu jest uświadomienie rodzicom jak ważne w życiu dziecka są rozmowy z rodzicami na tematy związane z seksualnością oraz przekazanie rodzicom zasad pomocnych w rozmowach z dziećmi na „te tematy”.

Zarys tematyczny warsztatu:

 • Jak wykształcić u dzieci zdrowe, pełne szacunku podejście do tematów związanych z miłością i seksualnością?
 • Kiedy rozpoczynać rozmowy o seksualności?
 • Jak rozmawiać? Jak odpowiadać na najtrudniejsze pytania związane z seksem? Jakiego słownictwa używać?
 • Jak reagować na zachowania dziecka o charakterze seksualnym?
 • Co rozbić, żeby ochronić dziecko przed zagrożeniami na tle seksualnym?

Czas trwania:

1 spotkanie 3,5 godziny zegarowe

Koszt:

90zł/osobę