Pracujemy w nurcie psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim. To oznacza, że posiadamy solidną wiedzę psychologiczną i psychoterapeutyczną, a na człowieka patrzymy przez pryzmat antropologii chrześcijańskiej.

Jesteśmy przekonani, że, aby skutecznie pomagać, psychoterapeuta musi dbać o swój własny rozwój, poprzez doskonalenie swoich umiejętności oraz troskę o zdrowie psychiczne, fizyczne i duchowe. Współpracujemy więc ze sobą, dzieląc się doświadczeniem i wiedzą oraz bierzemy udział w szkoleniach i konferencjach doskonalących nasz warsztat.

Nasze działania psychoterapeutyczne objęte są superwizją, którą prowadzi m.in. mistrzyni nurtu integratywnego w podejściu chrześcijańskim Pani Anna Ostaszewska. W swojej książce Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim tak pisze o założeniach tego podejścia:

Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim opiera się na antropologii chrześcijańskiej (personalizm) oraz odwołuje się do wolności i godności osoby ludzkiej, świadomej i uwarunkowanej zarówno kontekstem biologicznym, jak i społecznym.
W założeniach filozoficznych jest bliska innym modelom integracyjnym i holistycznym,
a także logoterapii Viktora Frankla i psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej. Podstawą praktyki terapeutycznej jest integracja modeli psychodynamicznego i poznawczo-behawioralnego. Specyficzne dla tego podejścia jest uwzględnienie w kontakcie z pacjentem relacji pacjenta i terapeuty do Boga osobowego oraz traktowanie rzeczywistości nadprzyrodzonej jako realnej i mającej wpływ na życie ludzkie (SPCh, 2009).

Pomimo, że każdy człowiek jest osobą, to wielu ludzi nie czuje się w pełni osobą i sprawcą swoich czynów. Przychodzą oni na psychoterapię z powodu jakiegoś cierpienia, poczucia bycia nieszczęśliwym, ale korzenie tego cierpienia często sięgają bardzo głęboko, do sedna bycia człowiekiem i prawa do istnienia. Zranienia na bardzo podstawowym poziomie, które miały miejsce w czasie odkrywania, kim jesteśmy, mogą spowodować, że nie odkryjemy siebie jako osoby, co będzie miało znaczące konsekwencje.

Więcej informacji o naszych psychoterapeutach oraz bezpośrednie dane kontaktowe można znaleźć w zakładce LUDZIE FUNDACJI 🙂