• Konsultacja – 160 zł – (sesja 50 minut)
  • Psychoterapia indywidualna – 160 zł (sesja 50 minut)
  • Coaching – 140 zł (sesja 50 minut)
  • Grupa wsparcia – 100 zł (sesja 120 minut)

Psychoterapeuci:
Agnieszka Wojsz
Anna Czuba
Agnieszka Wojtecka
Teresa Czyżak
Monika Vasquez

Coach:
Iwona Kuc