Zarząd

AGNIESZKA WOJSZ – prezes
ŁUKASZ GRZYBOWSKI – wiceprezes
ANNA CZUBA – członek
AGNIESZKA WOJTECKA – członek 

RADA

ALEKSANDRA CHWIEJCZAK – członek 
KATARZYNA KOLMAN – przewodnicząca
DARIUSZ KOZAK – członek

WSPÓŁPRACOWNICY

TERESA CZYŻAK
GRZEGORZ CIEŚLAK
IWONA KUC
AGNIESZKA MAZUR
PIOTR TYMOSIEWICZ