INSPIRATORNIA powstała w 2014 roku. Od tego czasu działamy głównie w obszarze psychoedukacji. Realizujemy warsztaty dla rodziców i wychowawców, dzieci, młodzieży, małżeństw/par oraz seniorów. Nasi „absolwenci” szczególnie doceniają praktyczny wymiar warsztatów. Jest to miejsce i czas, gdzie każdy może podzielić się swoimi doświadczeniami, refleksjami, wątpliwościami. Na naszych warsztatach jest oczywiście miejsce na wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, ale ta wiedza zawsze jest „ubrana” w praktykę.

​Oferujemy warsztaty krótkie, trwające kilka godzin – ku inspiracji, ale też warsztaty cykliczne, w trakcie których uczestnicy mogą do doświadczać zmian w życiu
(w sposobie komunikacji, w podejściu do dziecka).

​Współpracujemy ze szkołami, przedszkolami, świetlicami, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami Kultury.

Nasz główny cel to INSPIROWAĆ do zmian, do nieustannego rozwoju, do szukania własnych odpowiedzi na trudne pytania. Zawsze zachęcamy naszych uczestników, by szukali swojego sposobu na życie, takiego, który byłby w zgodzie z nimi i z otaczającym światem.

 

Anna Czuba

założycielka Inspiratorni

zobacz więcej na stronie
www.inspiratornia.edu.pl