Agnieszka Wojsz

Fundator i Prezes Zarządu Fundacji, psychoterapeuta, koordynator psychoterapeutów

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych borykających się ze stanami depresyjnymi, poczuciem samotności i opuszczenia, kryzysem w relacjach i kryzysem duchowym oraz doświadczających stresu i różnego rodzaju przemocy. Pracuję w nurcie integratywnym w podejściu chrześcijańskim, który pozwala  podejść do problemu uwzględniając całą osobę z jej fizycznością, myślami, emocjami, decyzjami i duchowością.

Mieszkam i pracuję w  Warszawie. Jestem absolwentką teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz  historii na Uniwersytecie Gdańskim. Większość mojego zawodowego życia zajmowałam się edukacją oraz formacją duchową młodzieży i dorosłych. Bliska jest mi duchowość ignacjańska. Praca pedagogiczna, a w szczególności konfrontacja z problemami natury psychologicznej wśród młodzieży i dorosłych przynagliły mnie do zmiany przestrzeni działalności zawodowej. Od kilku lat angażuję w dziedzinie pomocy psychologicznej. Ukończyłam podyplomowe studium psychoterapii w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich oraz kształcę się w Polskim Instytucie Psychodramy.  Pełnię funkcję Sekretarza w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Telefon kontaktowy: +48 691 760 727
emailagnieszka.wojsz@winnymswietle.pl

Anna Czuba

Fundator i Członek Zarządu Fundacji, koordynator INSPIRATORNI, psycholog, psychoterapeuta i trener

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, które doświadczają problemów w relacjach, przechodzą różnego rodzaju kryzysy, czy chcą po prostu żyć świadomie i prawdziwie. Prowadzę również konsultacje rodzicielskie dla osób, które zmagają się z wychowawczymi dylematami i wątpliwościami, pomagam znaleźć właściwą drogę do budowania i wzmacniania relacji rodzic – dziecko. Jestem Trenerem Umiejętności Wychowawczych, Realizatorem Szkoły dla Rodziców i Wychowawców (rekomendacja Ośrodka Rozwoju Edukacji). Prowadzę warsztaty – treningi umiejętności wychowawczych. Wiedzę zdobytą m. in. na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek Psychologia w Wychowaniu i Nauczaniu Dziecka), Akademii Pedagogiki Specjalnej, w Laboratorium Psychoedukacji, w Szkole dla Rodziców i Wychowawców przekładam na wychowawczą praktykę.

W 2014 roku założyłam INSPIRATORNIĘ (www.inspiratornia.edu.pl), której misją jest inspirować do rozwoju, do bardziej świadomego życia. Jestem szczęśliwą żoną i matką dwóch nastolatek.

Telefon kontaktowy: +48 502 569 385
emailanna.czuba@inspiratornia.edu.pl

Piotr Tymosiewicz

Stały współpracownik Fundacji, psycholog, psychoterapeuta i diagnosta, kierownik duchowy

Jestem psychologiem, psychoterapeutą (podejście integratywne) i teologiem. Jako doktor psychologii prowadzę działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Zajmuję się opiniowaniem w Sądzie Biskupim, a także pomocą psychologiczną i duszpasterską; przeprowadzam diagnozę osobowości, pracuję z małżeństwami i pacjentami indywidualnymi. Pomocy psychologicznej udzielam osobom posługującym się językiem polskim i włoskim.

Telefon kontaktowy: +48 506 691 167
emailpiotr.tymosiewicz@interia.pl

Agnieszka Wojtecka

Fundator i Członek Zarządu Fundacji, psychoterapeuta i koordynator wypraw psychoterapeutycznych

Mieszkam i pracuję w Gdańsku. Jestem doktorem nauk medycznych, wykładowcą na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz ukończyłam studium psychoterapii prowadzone przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Współpracuję ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich w Gdańsku. Ukończyłam treningi: terapeutyczny grupowy, interpersonalny, intrapsychiczny, psychoterapii Gestalt. Zapraszam na terapię indywidualną osoby przeżywające trudności w relacjach w rodzinie lub w pracy, doświadczające kryzysów, smutku, bezradności, lęków i innych problemów oraz osoby, dla których ważnych jest rozwój, poszukujące nowych dróg i rozwiązań w swoim życiu. 

Proponuję też wyjazdy terapeutyczno-krajoznawcze, nakierowane na rozwijanie umiejętności społecznych, rozwijanie samodzielności, umiejętności komunikowania swoich potrzeb oraz odpoczyneki poznawanie świata w gronie wspierających się osób. 

Telefon kontaktowy: +48 602 732 141
emailagnieszka.wojtecka@winnymswietle.pl

Teresa Czyżak

Stały współpracownik i psychoterapeuta (on-line)

Jestem siostrą zakonną w Zgromadzeniu Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, absolwentką Wydziału Biologii UAM. Ukończyłam studium psychoterapii prowadzone przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie.

Moje doświadczenie w pracy z ludźmi obejmuje działalność misyjną i duszpasterską. Obecnie mieszkam w Manchesterze. Prowadzę terapię indywidualną w nurcie integratywnym – korzystając z dorobku różnych szkół psychoterapeutycznych  i dobierając metody pracy adekwatne do konkretnego problemu pacjenta. W swej pracy kieruję się zasadami etyki zgodnymi z chrześcijańską wizją człowieka.

Zapraszam osoby zmagające się z problemami emocjonalnymi, lękami, obniżonym poczuciem wartości, trudnościami w relacjach oraz poszukujące wsparcia w sytuacjach kryzysowych lub pragnące zrozumieć i rozwijać siebie.

email: teresa.czyzak@winnymswietle.pl

Grzegorz Cieślak

Stały współpracownik, psychoterapeuta (on-line)

Jestem księdzem diecezjalnym. Mieszkam w Łowiczu. Ukończyłem „Szkołę Formatorów” – Międzywydziałowe Studia Podyplomowe z zakresu antropologii, psychologii i pedagogiki chrześcijańskiej przy Akademii Ignatianum w Krakowie oraz 4-letnie podyplomowe Studium Psychoterapii w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Jestem także stażystą w „Poradni Dewajtis” w Warszawie.

Prowadzę psychoterapię online. Zapraszam osoby dorosłe, które doświadczają problemów natury emocjonalnej, duchowej, trudności w budowaniu bliskich relacji, bolesnych uczuć, stresu, lęków, samotności, niskiego poczucia własnej wartości. 

Telefon kontaktowy: +48 515 012 960
emailgrzegorz.cieslak@winnymswietle.pl

Łukasz Grzybowski

Fundator i Wiceprezes Zarządu Fundacji,  koordynator biura 

Jestem absolwentem filozofii na Akademii Ignatianum w Krakowie. Mieszkam i pracuję w Warszawie. Pracuję w dziale finansowym jednej z zagranicznych korporacji, a jako muzyk z zamiłowania jestem także organistą w jednej z parafii diecezji warszawsko-praskiej.  Mam kilkuletnie doświadczenie jezuickiej formacji zakonnej. W fundacji zajmuje się koordynacją biura, współpracą z innymi organizacjami, zarządzaniem stroną internetową i mediami społecznościowymi oraz odpowiadam za finanse. 

Telefon kontaktowy: +48 514 600 458
emaillukasz.grzybowski@winnymswietle.pl

IWONA KUC

stały współpracownik, coach i doradca zawodowy

Jestem certyfikowanym coachem, pedagogiem, doradcą zawodowym, a z zamiłowania do książek –  jestem także redaktorem publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu nauk społecznych, m.in. z psychologii, pedagogiki, socjologii.     

Fascynuje mnie ludzki nieograniczony potencjał. Wierzę, że każdy człowiek jest pełen zasobów i rozwiązań dla swoich trudności. Moją misją jest wspieranie w odkrywaniu marzeń, towarzyszenie we wprowadzaniu zmian i uwalnianiu potencjału po to, by można żyć pełnią zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. W swojej pracy kieruję się zasadami psychologii pozytywnej, czerpiąc również z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Towarzyszę w poszerzaniu świadomości – lepszym rozumieniu siebie w sferze emocji, ducha, myśli, ciała, potrzeb oraz w przechodzeniu przez trudności tak, aby miały szansę zamienić się w  doświadczenia, które nas ubogacą i pokażą nam nowe horyzonty, w lekkości, wolności i miłości.

Jeżeli potrzebujesz zmiany, nowej energii i motywacji do działania, czujesz się wyczerpany/a bądź potrzebujesz rozwinąć skrzydła i zacząć odważnie realizować swoje cele i marzenia, to zapraszam do kontaktu.

Telefon kontaktowy: +48 691 187 487
emailiwona.kuc@winnymswietle.pl

Monika Vasquez

stały współpracownik, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, pedagogiem i terapeutą w nurcie poznawczo-behawioralnym.
Wykształcenie zdobywałam w Polsce i Hiszpanii: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet
SWPS,Universidad Complutense de Madrid. Moje kompetencje psychologiczno-pedagogiczne rozwijałam pracując z dziećmi i młodzieżą na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Bardzo pomocne w pracy w Poradni Centrum CBT jest moje doświadczenie i wykształcenie z zakresu psychologi klinicznej i zdrowia, praktyka w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym oraz praca w szkole.

 

 email: monika.v@op.pl

 KATARZYNA KOSIŃSKA

stały współpracownik, coach, trener mocnych stron, arteterapeuta

Jestem trenerem mocnych stron, coachem przekonań, arteterapeutą. Ukończyłam Studium
Coacha Biznesu – NOVO, szkolenie certyfikacyjne pracy z talentami wg Instytutu Gallupa,
szkolenie I i II stopnia Racjonalnej Terapii Zachowań – Agnieszka Hottowy,
Akademię arteterapii SensArte. Obecnie poszerzam swoją wiedzę w coachingowym
programie mentoringowym zarówno wykonując pracę ze sobą jak również poszerzając zakres wiedzy w obszarach rozwoju osobistego.

Uważam, że akceptacja siebie jest kluczem do wszystkiego. Pomagam zbudować sprzyjające
nastawienie celem zmiany perspektyw, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
Wspieram proces odkrycia własnego potencjału i osiągania celów w zgodzie ze sobą.
Uważność na drugiego człowieka pomaga mi dostrzegać indywidualność osoby i budować
świadomość, że wszyscy są wyjątkowi i wzajemnie sobie potrzebni.
Zapraszam na sesje indywidualne i warsztaty.

 

email: kjkosinska@gmail.com